บทความดีๆ

ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัดเงิน และพลังงาน

ในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนอบอ้าว การใช้เครื่องปรับอากาศ (แอร์) เพื่อสร้างความเย็นสบายภายในบ้านหรืออาคารต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ยิ่งตอนดูคลิปโป๊แล้วแอร์เย็นๆก็ยิ่งฟิน แต่การใช้แอร์อย่างไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานและค่าไฟฟ้าที่สูงตามมาได้ ดังนั้น จึงควรมีการใช้แอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย

  1. ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม การปรับอุณหภูมิแอร์ให้สูงขึ้นเพียง 1 องศาเซลเซียส สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 10% โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแอร์ในช่วงฤดูร้อนคือประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส
  2. ตั้งเวลาปิดแอร์อัตโนมัติ การตั้งเวลาปิดแอร์อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานหรือในช่วงที่หลับ สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่อากาศเย็นสบายอยู่แล้ว แต่ถ้าดูคลิปโป๊ก็อาจจะต้องการความเย็นสักหน่อย
  3. ปิดแอร์เมื่อออกจากห้อง การปิดแอร์ทุกครั้งเมื่อออกจากห้องเป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในห้องที่มีขนาดเล็กหรือห้องที่ไม่มีคนใช้งานเป็นเวลานาน
  4. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจำ แผ่นกรองอากาศที่สกปรกจะทำให้ลมไหลเวียนได้ไม่สะดวก ส่งผลให้แอร์ต้องทำงานหนักขึ้นและสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น ดังนั้น จึงควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยเดือนละครั้ง
  5. ปิดมู่ลี่หรือผ้าม่านในช่วงกลางวัน การปิดมู่ลี่หรือผ้าม่านในช่วงกลางวันจะช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดเข้ามาในห้อง ทำให้แอร์ไม่ต้องทำงานหนักและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น นั่งดูคลิปโป๊ได้แบบไม่กลัวร้อน
  6. ใช้พัดลมร่วมกับแอร์ การใช้พัดลมร่วมกับแอร์จะช่วยกระจายความเย็นได้ทั่วถึงมากขึ้น ทำให้สามารถปรับอุณหภูมิแอร์ให้สูงขึ้นได้ โดยไม่รู้สึกอึดอัดหรือร้อนเกินไป
  7. ตรวจสอบการรั่วซึมของอากาศ การรั่วซึมของอากาศจากช่องว่างต่างๆ รอบๆ เครื่องปรับอากาศจะทำให้ความเย็นรั่วไหลออกไป ทำให้แอร์ต้องทำงานหนักขึ้นและสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น ดังนั้น จึงควรตรวจสอบและปิดช่องว่างเหล่านั้นให้มิดชิด
  8. เลือกใช้แอร์ที่มีฉลากประหยัดพลังงาน การเลือกใช้แอร์ที่มีฉลากประหยัดพลังงานจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าแอร์นั้นมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาว

การใช้แอร์อย่างมีประสิทธิภาพตามวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่ต้องใช้แอร์เป็นเวลานาน การหมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาแอร์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้แอร์ จะช่วยให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายได้อย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
+